Tiếp tục nêu cao tính Đảng, nâng cao sức chiến đấu, tăng cường vai trò lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2016

Ngày: 13/07/2016 Lượt xem:3369

Ngày 13/7/2016, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (mở rộng), sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

              (Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn BCVT Việt Nan (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 

và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm)

Đồng chí Phạm Tấn Công, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương; Đồng chí Phan Tâm, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Các đồng chí đại diện các Vụ, Văn phòng của Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông đã tới dự hội nghị.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn; Đồng chí Phạm Đức Long, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn; các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Tập đoàn tham dự hội nghị.

 

(Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn phát biểu khai mạc hội nghị)

 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã khái quát những kết quả quan trọng của Đảng bộ Tập đoàn BCVT VN đạt được qua 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng mà toàn Đảng bộ Tập đoàn phải tập trung triển khai trong thời gian tới nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chương trình xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II.

Đảng bộ Tập đoàn hiện có 31 đầu mối, với 3.522 đảng viên, hiện sinh hoạt tại 19 đảng uỷ cơ sở và12 chi bộ cơ sở. Trước những mục tiêu lớn của năm kế hoạch 2016, ngay từ đầu năm, Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết 476-NQ/ĐUTQ về nhiệm vụ công tác năm 2016, trong đó lựa chọn năm 2016 đạt chất lượng mạng lưới và dịch vụ số 1 trong lòng khách hàng. Đã ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tập đoàn; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện đột phá về năng lực cạnh tranh hạ tầng mạng; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các mục tiêu phát triển công nghệ, công nghiệp viễn thông của Tập đoàn; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển thị trường trong nước và thị trường quốc tế, thực hiện xuất khẩu thiết bị của VNPT và hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển dịch vụ nội dung và giá trị gia tăng của Tập đoàn. Đây là các Nghị quyết đặc biệt quan trọng, mở đường cho các công tác trọng tâm, các lĩnh vực mũi nhọn trong hoạt động SXKD của Tập đoàn thời gian tới.

6 tháng đầu năm,doanh thu Tập đoàn đạt 63.150 tỷ đồng, tương đương 48,6% kế hoạch, trong đó doanh thu hợp nhất đạt 26.186 tỷ đồng, tương đương 49,3% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận đạt 2.095 tỷ đồng, tương đương 50,6% kế hoạch, tăng 21,4%. Nộp ngân sách đạt 1.558 tỷ đồng, đạt 43,4% kế hoạch, bằng mức cùng kỳ năm 2016; Đã cơ bản hoàn thiện việc tái cấu trúc về tổ chức, cũng như cơ chế vận hành theo mô hình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định 888/QĐ-TTg; Đã triển khai trong toàn Đảng bộ việc học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII.


(Đồng chí Phạm Đức Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại hội nghị)

 Đề cập tới những hạn chế tồn tại thời gian qua, đồng chí Phạm Đức Long, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn lưu ý: việc triển khai các cơ chế, quy chế của Tập đoàn tới các đơn vị thành viên thực hiện chưa đều và chưa nghiêm; Việc hỗ trợ của các Ban tham mưu với các đơn vị cơ sở chưa nhiều, hiệu quả đạt được chưa cao; Phối hợp giữa khối kỹ thuật và kinh doanh chưa đạt yêu cầu; Việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh chưa tích cực; Việc triển khai BSC tại một số đơn vị còn mang tính hình thức.

Về giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ nhằm được đạt mục tiêu SXKD trong 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh: Phải tập trung thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ di độngVinaPhone; Điều chỉnh cơ chế chỉ đạo điều hành để thích ứng với sự biến động nhanh của thị trường; Tập trung phát triển các dịch vụ băng rộng, dịch vụ nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng và các sản phẩm Công nghệ thông tin; Triển khai bộ chỉ tiêu BSC/KPI phối hợp trong phát triển hạ tầng và sản xuất kinh doanh; Phân rã BSC/KPI tới người lao động; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của khối tham mưu; Tập trung phát triển mạnh các giải pháp và ứng dụng Công nghệ thông tin; Tiếp tục thoái vốn, hình thành các đơn vị chủ lực chuyên ngành để hỗ trợ các hoạt động của Tập đoàn; Các đơn vị toàn Tập đoàn cần tăng cường hoàn thiện hệ thống cơ chế quản trị nội bộ.

 (Đồng chí Phan Tâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin & Truyền thông, Thứ trưởng

Bộ Thông tin & Truyền thông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

 Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Phan Tâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi ghi nhận, biểu dương trước những kết quả của Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả khá tốt trong thời gian qua, Đồng chí lưu ý, nhấn mạnh 8 vấn đề mà Đảng bộ Tập đoàn cần triển khai trong thời gian tới, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội các cấp phải gắn với Đề án tái cấu trúc Tập đoàn; Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đội ngũ; Phải đặt ra mục tiêu sớm đưa Tập đoàn trở lại ngôi vị số 1; Hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa lãnh đạo Tập đoàn với Ban Chấp hành Đảng uỷ, Ban Thường vụ; Tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp khối Công ty cổ phần, liên doanh; Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chú trọng công tác xây dựng Đảng; Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng...

(Đồng chí Phạm Tấn Công, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

 Thay mặt Ban Chấphành Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, đánh giá cao kết quả mang tính toàn diện của Đảng bộ Tập đoàn trong thời gian qua. Đồng chí cũng lưu ý 5 nội dung Đảng bộ Tập đoàn cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu rộng, nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội các cấp, cập nhật và liên hệ vào các chương trình hành động của Đảng bộ; Tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra; Quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, chú trọng khâu đổi mới quản trị doanh nghiệp, rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển, trong đó có vấn đề nghiên cứu phát triển R&D; Triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tích cực phối hợp, tham gia với Đảng uỷ Khối, các Tỉnh/Thành phố, các doanh nghiệp, để thông qua đó khẳng định vai trò chủ lực, nòng cốt của Tập đoàn đối với nền kinh tế.

Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo tham luận theo các chủ đề khác nhau của các Đảng bộ VNPT-Net, VNPT-Vinaphone, VNPT-I và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

 

(Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Phạm Đức Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc và đồng chí Hoàng Đức Sơn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)

 Tại hội nghị, Đảng bộ Tập đoàn cũng đã tổ chức đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

 

Một số hình ảnh ghi được tại hội nghị:

 

(Đồng chí Nguyễn Nam Long, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Tổng giám đốc 

Tổng công ty cùng Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng Mạng tham dự Hội nghị)

 

 (Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty hạ tầng Mạng trình bày tham luận tại Hội nghị)

 

Châu Ngọc (Ảnh: Quang Minh IPC)

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn