Thành lập Ban điều phối ứng cứu an toàn mạng quốc gia vào tháng 7/2017

Ngày: 30/05/2017 Lượt xem:7469

Theo Kế hoạch của Bộ TT&TT về triển khai Quyết định 05 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) được giao chủ trì nhiệm vụ thành lập Ban điều phối ứng cứu an toàn mạng quốc gia, với thời hạn là tháng 7/2017.


Theo Kế hoạch của Bộ TT&TT triển khai Quyết định 05 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Trung tâm VNCERT được giao chủ trì triển khai 11/17 nhiệm vụ cụ thể (Trong ảnh: Cuộc diễn tập) 

Bộ TT&TT vừa ra quyết định phê duyệt Kế hoạch của Bộ TT&TT triển khai Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định 05).
Để thực hiện Kế hoạch này, Bộ TT&TT giao Trung tâm VNCERT chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch; chủ động xử lý những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; đề xuất các biện pháp, giải pháp cần thiết trình Bộ trưởng xem xét quyết định.
ụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với VNCERT và các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng quyết định việc bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ kèm theo Quyết định này.
Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất, đúng tiến độ; phối hợp chặt chẽ với VNCERT trong quá trình triển khai nhiệm vụ để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất chung của toàn Bộ.
Tại Kế hoạch mới ban hành, Bộ TT&TT đã nêu rõ 17 nhiệm vụ cụ thể, được giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện nhằm hiện thực hóa các nội dung của Quyết định 05.
Theo đó, VNCERT được giao chủ trì triển khai 11/17 nhiệm vụ. Cụ thể, cùng với việc xây dựng công văn của Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện Quyết định 05 gửi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và  doanh nghiệp, hoàn thành trong tháng 6/2017, VNCERT cũng chịu trách nhiệm xây dựng dự thảo Thông tư quy định về điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (Thay thế cho Thông tư 27/2011/TT-BTTTT); xây dựng các quy trình, biểu mẫu báo cáo, tiếp nhận sự cố; xây dựng quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ khi xảy ra sự cố nghiêm trọng cho các đơn vị tham gia Bộ phận tác nghiệp ứng cứu khẩn cấp.
Thời hạn Bộ TT&TT yêu cầu phải hoàn thành Thông tư thay thế Thông tư 27 và quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ khi xảy ra sự cố nghiêm trọng cho các đơn vị tham gia Bộ phận tác nghiệp ứng cứu khẩn cấp là tháng 12/2017. Riêng với việc xây dựng các quy trình biểu mẫu báo cáo, tiếp nhận sự cố, thời hạn thực hiện trong quý IV/2017.
Đáng chú ý, Bộ TT&TT cũng giao VNCERT chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng các quyết định của Bộ TT&TT đối với việc thành lập Ban điều phối dứng cứu sự cố an toàn mạng quốc gia; Bộ phận tác nghiệp ứng cứu sự cố khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Ban điều hành mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Đồng thời, chủ trì xây dựng, triển khai kế hoạch và quy chế hoạt động của Cơ quan thường trực, Ban điều phối ứng cứu sự cố quốc gia, Mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia. Các nhiệm vụ này đều có thời hạn hoàn thành là tháng 7/2017.
Bên cạnh đó, hàng năm Trung tâm VNCERT có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ: Theo dõi, giám sát, thu thập, tiếp nhận, kiểm tra, phân tích, phân loại, cảnh báo sự cố, nguy cơ, lỗ hổng an toàn thông tin mạng; Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và hỗ trợ ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục sự cố; Tổ chức diễn tập quốc tế, quốc gia và khu vực về ứng cứu sự cố, phòng chống tấn công mạng; Tổ chức các hội thảo, giao ban, các hoạt động chung của mạng lưới ứng cứu sự cố.
Cũng theo Kế hoạch mới được Bộ TT&TT ban hành, Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với VNCERT và Vụ Pháp chế để cùng Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn chi tiết về kinh phí thực hiện các phương án, kế hoạch, hoạt động điều phối, ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này theo yêu cầu của Bộ TT&TT là tháng 12/2017.
Kế hoạch của Bộ TT&TT nêu rõ 4 nhiệm vụ Trung tâm thông tin chịu trách nhiệm chủ trì, đó là thành lập Đội ứng cứu sự cố của Bộ TT&TT; xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ TT&TT; định kỳ tổ chức diễn tập an toàn thông tin của Bộ TT&TT; và triển khai ứng cứu cho các hệ thống thông tin thuộc Bộ TT&TT khi có sự cố.
Trước đó, trong phát biểu tại hội nghị phổ biến Quyết định 05 của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia diễn ra vào ngày 18/5 vừa qua, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã cho biết, từ năm 2011, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 27 quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam. Sau 6 năm triển khai, đến nay mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn mạng quốc gia đã có hơn 130 đơn vị thành viên là các cơ quan, tổ chức. “Đây là một con số khá ấn tượng ngay cả với các bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, mạng lưới này chưa thực sự hoạt động hiệu quả”, Thứ trưởng nhận định.
Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh các tấn công mạng càng ngày càng tinh vi, phức tạp và có sự tổ chức bài bản và quy mô trên diện rộng, hậu quả ngày càng nặng nề, mạng lưới ứng cứu sự cố cần được xây dựng một cách chuyên nghiệp để có thể phối hợp ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ tấn công mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quyết định 05 được ra đời để nhằm mục đích đó.
Thứ trưởng Phan Tâm cũng nhấn mạnh, Quyết định 05 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia là một văn bản quan trọng, chi tiết, có giá trị đối với các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng. Quyết định này cũng phân định rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sự cố mạng xảy ra.
Nguồn: M.T (ICT News)

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn