Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai phương án tái cơ cấu lại VNPT giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày: 03/07/2017 Lượt xem:5212

Ngày 26/6/2017, Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành Quyết định số 160/QĐ-VNPT-HĐTV-NL thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban chỉ đạo triển khai phương án tái cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Trần Mạnh Hùng làm Trưởng ban; Tổng Giám đốc Tập đoàn Phạm Đức Long làm Phó ban; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Tập đoàn cũng thành lập các Tiểu ban chỉ đạo xây dựng “Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020” theo các lĩnh vực gồm: Tiểu ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược Tập đoàn và Kinh doanh quốc tế do Thành viên Hội đồng thành viên Nghiêm Phú Hoàn làm Trưởng ban; Tiểu ban chỉ đạo xử lý tài chính, tài sản của Tập đoàn và xây dựng phương án, lộ trình thoái vốn, cơ cấu lại các doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn do Thành viên Hội đồng thành viên Nguyễn Mạnh Thắng làm Trưởng ban; Tiểu ban chỉ đạo xây dựng tổng thể phương án cơ cấu lại VNPT và chỉ đạo xây dựng phương án lao động, truyền thông nội bộ do Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Huỳnh Quang Liêm làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản g, Mục 4, Điều 1 của Quyết định số 707/QĐ/TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: i) Chỉ đạo xây dựng trình cấp thẩm quyền Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng tiến độ quy định; ii) Chỉ đạo xây dựng trình cấp thẩm quyền lộ trình, kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp; iii) Phân công các tiểu ban thực hiện triển khai các nội dung tương ứng với các lĩnh vực của từng tiểu ban; iv) Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện; v) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

Các Tiểu ban chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo theo từng lĩnh vực do Ban Chỉ đạo phân công. Các Tiểu ban có các Tổ giúp việc để giúp Tiểu ban triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của từng Tiểu ban. Hội đồng thành viên giao cho Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Tập đoàn quyết định bổ sung, thay đổi nhân sự tham gia các Tiểu ban chỉ đạo và thành lập các tổ công tác giúp việc cho các Tiểu ban triển khai Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện.

Quyết định số 160/QĐ-VNPT-HĐTV-NL có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

BBT

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn