Tập đoàn VNPT đã thực sự thay đổi cả về lượng và về chất

Ngày: 25/12/2015 Lượt xem:4221

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tại hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch 2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) diễn ra sáng nay, 24/12 tại Hà Nội.

Bộ trưởng đã đánh giá cao các mục tiêu phấn đấu đặt ra thời gian tới của VNPT; đồng thời nhấn mạnh 05 nội dung công việc quan trọng Tập đoàn cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2016.

Dưới đây xin đăng tải bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại hội nghị.

 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son

- Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Bộ BCVT, Bộ TTTT qua các thời kỳ;

- Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý;

- Thưa toàn thể Hội nghị !

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hôm nay tôi rất vui mừng cùng các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trước hết, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TTTT, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý; cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị ngày hôm nay lời chào và lời chúc mừng sức khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp !

 

- Thưa toàn thể Hội nghị !

Tôi đánh giá cao những thành quả mà Tập đoàn VNPT đã đạt được trong năm 2015; mặc dù đây là một năm với rất nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh gay gắt, song các đồng chí đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ TTTT, của các cơ quan quản lý Nhà nước để nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, với những kết quả chủ yếu như sau:

Thứ nhất, năm 2015 là năm Tập đoàn VNPT thực hiện đổi mới toàn diện, quyết liệt và đã triển khai thành công Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn VNPT đã thành lập 3 Tổng công ty VNPT-Net, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media; bàn giao các đơn vị về Bộ TTTT và các địa phương; bố trí sắp xếp lại nguồn nhân lực, ổn định công tác nhân sự, tổ chức lại SXKD, tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp... Tất cả các nội dung này, Tập đoàn VNPT đều triển khai một cách khẩn trương, nghiêm túc và đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TTTT. (Quyết định 1746/TTg ngày 15/11/2012 tách TCty VNpost; Quyết định 888/TTg ngày 10/6/2014 phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT, tiếp tục tách: Học viện BCVT, Công ty VMS, 3 Trường Trung cấp ở Thái Nguyên, Hà Nam, Tiền Giang và gần đây là Cục Bưu điện Trung ương).

Năm 2015, Tập đoàn VNPT đã tổ chức di chuyển trên 2 vạn CBCNV và người lao động, bộ máy cơ quan Tập đoàn giảm gần 40%, đã chi trên 300 tỷ đồng để giải quyết trên 3.000 lao động dôi, dư.  Đến nay sau tái cơ cấu, Tập đoàn với 3 TCty, cùng với Học viện Công nghệ BCVT và Cục Bưu điện TƯ là 2 TCty đặc biệt đã hình thành thị trường VT-CNTT theo Quyết định 32/TTg  - Tách hoạt động công ích ra khỏi kinh doanh (Học viện, các trường Trung cấp, Cục Bưu điên TƯ). Năm 2015, VNPT đã thực hiện tái cơ cấu thành công theo tinh thần Quyết định 929/QĐ-TTg.

Thứ hai, Tập đoàn VNPT đã khẳng định được vị thế đơn vị chủ lực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông, vào tăng trưởng GDP và thu ngân sách quốc gia. Trong điều kiện đồng thời phải tập trung nhân lực để triển khai tái cơ cấu một cách toàn diện, Tập đoàn VNPT vẫn đảm bảo tốt hoạt động SXKD, duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, với doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều có mức tăng trưởng so với năm 2014, trong đó doanh thu năm 2015 tăng 7,5% và lợi nhuận tăng 20%.

Thứ ba, mạng lưới của Tập đoàn VNPT tiếp tục khẳng định là mạng đi đầu về chất lượng, đảm bảo tốt thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng... Năm 2015, quy mô mạng lưới của Tập đoàn VNPT đã có những phát triển đột phá như: là mạng di động có vùng phủ sóng 3G rộng nhất Việt Nam với số trạm 3G tăng 2,5 lần so với cuối năm 2014, tổng dung lượng Internet quốc tế tăng 2,3 lần.

Thứ tư, Tập đoàn VNPT đã có sự chuyển hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ CNTT và dịch vụ GTGT để tìm kiếm nguồn thu mới bù đắp sự suy giảm của các dịch vụ viễn thông truyền thống, có nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ cao do Tập đoàn VNPT sản xuất được thị trường chấp nhận như: Giải pháp tính cước chăm sóc khách hàng tập trung; Hệ thống truyền hình MyTV. Tập đoàn VNPT đã tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác, phát triển khách hàng là các Bộ, Ngành, các địa phương, các doanh nghiệp lớn thông qua các thỏa thuận hợp tác chiến lược về VT-CNTT, đây là bước đi đúng đắn, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT cũng chú trọng triển khai ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công tác điều hành SXKD; Tập đoàn có tình hình tài chính làm mạnh, đáp ứng được nhu cầu về vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển. Đồng thời, Tập đoàn VNPT đã có những bước đi thích hợp để mở rộng kinh doanh ra thị trường nước ngoài...

Với những kết quả đạt được đáng ghi nhận trên đây qua một năm ghi dấu ấn đặc biệt  trong sự phát triển của VNPT. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những thành công, những thành tích mà Tập đoàn VNPT đã đạt được trong năm 2015.

Tôi đánh giá cao việc VNPT đã rất cầu thị trong việc tập trung khắc phục các tồn tại đã nêu ra của năm 2014, hầu hết các tồn tại đều đã được các đồng chí khắc phục trong năm 2015. VNPT cũng đã thẳng thắng nhìn nhận và đưa ra được 07 vấn đề còn tồn tại của năm 2015 để có định hướng khắc phục trong thời gian tới.  Tôi tin tưởng rằng đây chính là một trong những yếu tố góp phần cho VNPT sẽ vượt qua  chính mình để luôn không ngừng phát triển.

 

- Thưa toàn thể Hội nghị

Về kế hoạch 2016, trước kết tôi đặc biệt nhấn mạnh với các đồng chí đây là năm đầu tiên để triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ XII. Do đó, Tôi đề nghị Tập đoàn  VNPT cần phải quán triệt, bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 của đất nước, Chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ TTTT để cụ thể hóa thành các chương trình hành động  của Tập đoàn, đồng thời tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Đối với kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn VNPT, tôi nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 mà các đồng chí đã đề ra trong báo cáo, đặc biệt tôi đánh giá rất cao VNPT đã mạnh dạn đặt ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2016, đó  là: mạng di động có chất lượng tốt nhất và chất lượng chăm sóc khách hàng tốt nhất trong các doanh nghiệp viễn thông.

Để Tập đoàn VNPT thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra theo đúng các chủ trương, định hướng của Chính phủ, của Bộ TTTT, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nội dung công việc chính sau đây:

1. Tích cực chủ động chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai  thực hiện Điều lệ mới ngay sau khi được Chính phủ ban hành.

Có thể nói, với việc Chính phủ ban hành Điều lệ mới sau khi đã thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2014-2015 theo Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì từ năm 2016, Tập đoàn VNPT sẽ bước sang một trang lịch sử mới - Tập đoàn đã thực sự có sự thay đổi cả về lượng và về chất. Song, Tập đoàn đang đứng trước những cơ hội và cả những thách thức mới. Do đó, đòi hỏi toàn Tập đoàn, từ tập thể Lãnh đạo của Tập đoàn xuống các đơn vị thành viên phải đoàn kết, đồng sức, đồng lòng để đưa con tàu lớn VNPT vượt sóng gió, đến bến bờ mới tươi sáng.

2. Tập đoàn VNPT cần xác định việc đổi mới là rất cần thiết và là quá trình thường xuyên, liên tục, do đó các đồng chí cần tiếp tục chủ động, thường xuyên tự đổi mới phù hợp với thực tiễn hoạt động SXKD để không ngừng phát triển.

Trước hết, Tập đoàn tiếp tục thực công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; tiếp tục thoái vốn ra khỏi các doanh nghiệp mà Tập đoàn không cần nắm giữ vốn để tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Phát triển đồng bộ 4 trụ cột của Tập đoàn đó là Hạ tầng, Kinh doanh, Dịch vụ và Công nghiệp theo đúng định hướng phát triển của Tập đoàn là chuyên biệt, chuyên nghiệp và hiệu quả. Trong đó, chú ý phát triển công nghiệp công nghệ TT - đây là một thế mạnh vốn có của Tập đoàn từ những ngày đầu ra đời đã hợp tác với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực này. Công nghiệp công nghệ TT được phát triển sẽ là cơ sở cho sự phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của Tập đoàn. Vì vậy Tập đoàn cần đặt ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2016, khi hội đủ yếu tố sẽ có thể thành lập Tổng công ty Công nghiệp CNTT.

3. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt cơ hội để đầu tư và kinh doanh có hiệu quả công nghệ 4G ngay từ giai đoạn thử nghiệm. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin để phát triển các sản phẩm, dịch vụ CNTT, GTGT phấn đấu là nhà cung cấp dịch vụ được tin cậy nhất, sản phẩm công nghệ cao do VNPT sản xuất 100% đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, coi đây là yếu tố quyết định sự thành công của giai đoạn sắp tới để Tập đoàn VNPT tạo nên sự khác biệt, phát triển bền vững và lâu dài. (VNPT với khả năng, thương hiệu và thế mạnh của mình phải là nhà thầu chính, không thể là nhà thầu phụ  trong lĩnh vực này trên thị trường CNTT).

4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình quy chế nội bộ của Tập đoàn như: Phân công phân nhiệm, phối hợp giữa Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám điều hành; cơ chế kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con hạch toán độc lập... theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm để tạo tính chủ động trong hoạt động điều hành của Ban điều hành và của các đơn vị thành viên. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện những sai sót, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để có giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, quản trị kinh doanh hiện đại. Tiếp tục rà soát sắp xếp bố trí lại nguồn nhân lực để nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo đưa Tập đoàn VNPT phát triển tốt hơn nữa trong giai đoạn mới. Lãnh đạo Bộ TTTT sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ nghiên cứu, xem xét các giải pháp, chính sách đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng đối với các doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Cụ thể đối với các vấn đề VNPT đang đề xuất, Bộ sẽ xem xét, giải quyết như:

          + Xem xét ban hành chế tài đủ mạnh để điều chỉnh hành vi bán phá giá dịch vụ băng rộng trên thị trường, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

          + Cung cấp đầu số mới cho mạng Vinaphone để VNPT có đủ dải số đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

          + Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án để triển khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong Ứng dụng CNTT.

 

- Thưa các đồng chí,

Nhân dịp này, thay mặt Bộ TTTT tôi xin chân thành cảm ơn các Ban, Bộ, Ngành các cơ quan Trung ương và các địa phương đã luôn đồng hành, ủng hộ giúp đỡ Bộ TTTT nói chung và Tập đoàn VNPT nói riêng. Rất mong trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục nhận được ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của các đồng chí đối với sự nghiệp TTTT và sự phát triển của VNPT trong thời kỳ mới.

 

- Thưa toàn thể Hội nghị,

Chuẩn bị bước sang năm 2016 - một năm mới với những hứa hẹn mới về sự phát triển của Tập đoàn VNPT, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các Quý vị đại biểu và toàn thể CBCNV, người lao động trong toàn Tập đoàn VNPT cùng gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc. Năm mới an khang thịnh vượng.

Chúc Tập đoàn VNPT tiếp tục đạt được nhiều thành công trong năm 2016, luôn và mãi xứng đáng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới!

 

- Thưa toàn thể hội nghị,

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tập đoàn VNPT tổ chức  đúng ngày 24/12. Nhân ngày vui này, xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đón một Giáng sinh vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cờ Bộ TTTT năm 2015 

Tại hội nghị, ngoài các đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ TTTT cho các đơn vị khác đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác năm 2015 (ảnh: Quốc Minh)

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn