Quy định mới của Chính phủ về thi hành một số điều của Luật viễn thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Ngày: 01/06/2017 Lượt xem:6567

Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo thống kê của Bộ Công an, giữa năm 2016 có hơn 75% thông tin bị sai, có nghĩa là có hơn 80 triệu thông tin thuê bao sai. Hơn nữa, việc các cá nhân làm điểm đăng ký thuê bao khi sai phạm thì doanh nghiệp và cá nhân thường đổ lỗi cho nhau, gây nên khó khăn cho nhà quản lý. Thêm vào đó, mức xử phạt cho hành vi này còn quá nhẹ, tối đa chỉ có 70 triệu đối với 500 thuê bao thông tin sai trở lên.

Nhằm khắc phục kẽ hở pháp lý, đưa ra biện pháp triển khai hiệu quả, khả thi, hỗ trợ cả người sử dụng, doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo đó, 10 quy định quan trọng và mới nhất của Nghị định số 49/2017/NĐ-CP, đó là thống nhất nơi bán SIM và đăng ký thông tin thuê bao; Không còn đại lý bán SIM; Bỏ bản khai đăng ký thông tin thuê bao; bỏ lưu trữ bản giấy; Không hạn chế số lượng SIM nhưng phải đủ thông tin thuê bao và chính chủ; Doanh nghiệp viễn thông có quyền cắt hợp đồng đối với thuê bao không cung cấp lại thông tin thuê bao; Bổ sung điểm cung cấp dịch vụ viễn thông di động và chỉ doanh nghiệp được làm điểm ủy quyền; Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm toàn bộ; Tăng mức xử phạt doanh nghiệp viễn thông; bổ sung hành vi và đối tượng phạt.

Về việc nâng mức phạt, mức phạt tối đa với thuê bao là 1 triệu đồng; mức phạt doanh nghiệp có thể lên 200 triệu đồng; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp viễn thông di động có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định điều khoản chuyển tiếp, trong 3 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm ký hợp đồng với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền; rà soát, thông báo, thanh lý hợp đồng với đại lý phân phối SIM. Sau 3 tháng, toàn bộ hoạt động quản lý thông tin thuê bao, xử phạt theo Nghị định này.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai Nghị định này.

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn