Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng của các doanh nghiệp viễn thông

Ngày: 12/09/2018 Lượt xem:3859

(Theo mic.gov.vn)

        TT

Doanh nghiệp viễn thông

Mã mạng cũ

và số thuê bao

 

Mã mạng mới

và số thuê bao

Thời gian chuyển đổi

1

MobiFone

120 xxxxxxx

70 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

2

121 xxxxxxx

79 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

3

122 xxxxxxx

77 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 25/9/2018

4

126 xxxxxxx

76 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 28/9/2018

5

128 xxxxxxx

78 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 02/10/2018

6

VinaPhone

123 xxxxxxx

83 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 24/9/2018

7

124 xxxxxxx

84 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

8

125 xxxxxxx

85 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 27/9/2018

9

127 xxxxxxx

81 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 18/9/2018

10

129 xxxxxxx

82 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 21/9/2018

11

 

 

 

Viettel

162 xxxxxxx

32 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 07/10/2018

12

163 xxxxxxx

33 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 05/10/2018

13

164 xxxxxxx

34 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 03/10/2018

14

165 xxxxxxx

35 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 27/9/2018

15

166 xxxxxxx

36 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 25/9/2018

16

167 xxxxxxx

37 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút 

ngày 23/9/2018

17

168 xxxxxxx

38 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

ngày 19/9/2018

18

169 66xxxxx

39 66xxxxx

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 15/9/2018

169 xxxxxxx

39 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 17/9/2018

19

 

 

 

Vietnamobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnamobile

186 4xxxxxx

56 4xxxxxx

 Từ 00 giờ 00 phút

ngày 15/9/2018

186 2xxxxxx

56 2xxxxxx

186 3xxxxxx

56 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 17/9/2018

186 5xxxxxx

56 5xxxxxx

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 23/9/2018

 

 

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 23/9/2018

186 6xxxxxx

56 6xxxxxx

186 7xxxxxx

56 7xxxxxx

186 8xxxxxx

56 8xxxxxx

186 9xxxxxx

56 9xxxxxx

20

188 2xxxxxx

58 2xxxxxx

188 3xxxxxx

58 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 21/9/2018

188 4xxxxxx

58 4xxxxxx

 

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 19/9/2018

188 5xxxxxx

58 5xxxxxx

188 6xxxxxx

58 6xxxxxx

188 7xxxxxx

58 7xxxxxx

188 8xxxxxx

58 8xxxxxx

188 9xxxxxx

58 9xxxxxx

21

Gmobile

199 2xxxxxx

59 2xxxxxx

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 15/9/2018

199 3xxxxxx

59 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 17/9/2018

199 8xxxxxx

59 8xxxxxx

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 19/9/2018

199 9xxxxxx

59 9xxxxxx

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 21/9/2018

22

Mạng viễn thông cố định vệ tinh (VSAT)

99 2xxxxxx

 

67 2xxxxxx

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 15/9/2018

Cho thuê bao khu vực miền Bắc

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 16/9/2018

Cho thuê bao khu vực miền Trung

và miền Nam

 

Từ 00 giờ 00  phút

ngày 17/9/2018

Cho thuê bao phục vụ phòng chống thiên tai


Cục Viễn thông

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn