Đoàn viên Công đoàn VNPT-Net nỗ lực nâng cao chất lượng mạng lưới

Ngày: 27/12/2016 Lượt xem:4575

Ngày 22/12 tại Hà Nội, Công đoàn VNPT đã Tổng kết phong trào CNVC và hoạt động công đoàn năm 2016, triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Dịp này, Công đoàn TCty Hạ tầng mạng (VNPT-Net) đã vinh dự được trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Công đoàn cơ sở vững mạnh, có trong phong trào thi đua xuất sắc.

Dấu ấn Công đoàn VNPT

Sau gần 2 năm chính thức hoạt động với tổ chức và mô hình mới, Công đoàn VNPT hiện có 108 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 45.000 đoàn viên, trong đó đoàn viên nữ khoảng trên 13.000 người; tuổi đời bình quân là 45; gần 13.500 lao động thuộc ngành nghề - công việc nặng nhọc, độc hại; lao động gián tiếp giảm chiếm tỷ lệ 11%. Theo lĩnh vực SXKD thì lao động khối kinh doanh hiện chiếm 34%, kỹ thuật 55%, còn lại là lao động khối cổ phần, bệnh viện, trường học. Phần lớn đoàn viên có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản hoặc được đào tạo lại với 57,4% đại học và trên đại học, 6,6% cao đẳng và 36% trung cấp, sơ cấp. 

Sau tái cơ cấu giai đoạn 2014-2015, tình hình SXKD của Tập đoàn tiếp tục có sự tăng trưởng khá, việc làm ổn định, thu nhập tăng, người lao động an tâm công tác, gắn bó và có tránh nhiệm hơn với công việc của mình. Tuy nhiên cạnh tranh quyết liệt, áp lực SXKD, cán bộ công đoàn các cấp đều là mới, kiêm nhiệm, còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, địa bàn hoạt động rộng, đoàn viên phân tán cũng có những tác động đến tư tưởng của người lao động, đến chất lượng hoạt động công đoàn. 

Mặc dù vẫn còn những tồn tại, hạn chế song có thể khẳng định, năm 2016 Công đoàn VNPT đã hoàn thành chương trình công tác, những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn ngành và của Đảng ủy Tập đoàn đều được quán triệt và triển khai thực hiện. Công đoàn VNPT đã chủ động xây dựng chương trình công tác đồng bộ với nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, hướng tới cơ sở và gắn kết hoạt động địa bàn. Công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền giáo dục, chính sách pháp luật, nữ công, tài chính, kiểm tra, các hoạt động CSXH, lịch sử truyền thống…. được triển khai theo đúng kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới, phù hợp với mô hình SXKD sau tái cơ cấu đã góp phần động viên đội ngũ người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu KT-XH, các chỉ tiêu SXKD năm 2016 của Tập đoàn, thể hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp.

Năm 2017 Công đoàn VNPT đề ra mục tiêu và chương trình công tác trọng tâm cụ thể là: Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, động viên người lao động quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD với tốc độ tăng trưởng cao; Nâng cao đời sống cho người lao động, phấn đấu thu nhập tăng bình quân từ 10% trở lên và thực hiện đầy đủ các quyền - lợi ích hợp pháp của người lao động; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng và trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ nhất và Đại hội CĐ TT&TT VN lần thứ XIV. 

Công đoàn VNPT  cũng đã đề ra các chương trình công tác trọng tâm sẽ triển khai trong năm 2017, trong đó đặc biệt chú trọng đến các công tác: Truyền thông nội bộ về chiến lược VNPT 3.0 với các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp... để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả SXKD năm 2017 cũng như những năm tiếp theo của Tập đoàn; Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Sáng tạo VNPT”, “Người VNPT sử dụng sản phẩm, dịch vụ VNPT”, tôn vinh tập thể và cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua và khuyến khích các đơn vị tổ chức các hội thi nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động; Tích cực chủ động tham gia với chuyên môn trong việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách SXKD, công tác khoán quản địa bàn, việc áp dụng công cụ quản trị BSC/KPI, đổi mới quy chế phân phối thu nhập tạo động lực cho người lao động, chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc phối hợp chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức Hội nghị người lao động các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Chu Văn Bình đã biểu dương và chúc mừng những thành tích Công đoàn VNPT đã đạt được trong năm qua; đồng thời cũng đưa ra 5 nội dung để hội nghị trao đổi, thảo luận trong đó nhấn mạnh: Công đoàn VNPT cần thực hiện tốt vai trò đại diện trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp để thúc đẩy SXKD, phát huy sáng kiến, đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào SXKD, xây dựng phong cách làm việc năng động, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm, hết lòng xây dựng đơn vị phát triển trong đội ngũ người lao động.

Cũng tại hội nghị, trong phát biểu của mình, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Trần Mạnh Hùng đã ghi nhận những kết quả mà Công đoàn VNPT đã đạt được và nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đặt ra trong năm 2017; đồng thời chia sẻ một số nội dung Công đoàn VNPT cần lưu ý trong quá trình triển khai các hoạt động truyền thông và khuyến khích, động viên người lao động nỗ lực sáng tạo và thực hiện nhiệm vụ trong SXKD, đó là: Phải thực sự coi khách hàng là trung tâm, là người thương yêu nhất của mình nên trong các quy trình công việc phải hướng đến quyền lợi của khách hàng hơn nữa; Trong học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ nếu như các cán bộ cần xác định rõ vị trí của mình phải thực sự là công bộc của dân thì trong triển khai Văn hóa doanh nghiệp VNPT, mỗi CBCNV cũng phải thực sự coi khách hàng là số 1 để phục vụ; Phải thực sự coi trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe người lao động cũng như các phản ánh từ khách hàng để kịp thời điều chỉnh, hướng tới đạt kết quả SXKD tích cực và hiệu quả hơn…

...đến những kết quả ban đầu của VNPT Net

Về hoạt động của đoàn viên công đoàn TCty, năm qua Công đoàn VNPT-Net luôn sát cánh cùng chuyên môn tổ chức nhiều hình thức hoạt động, các phong trào sự kiện bám sát và hỗ trợ nhiệm vụ SXKD, triển khai sâu rộng, có hiệu quả nhiều nội dung thiết thực như các phong trào “Sáng tạo VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “Văn hóa VNPT”, “Góp ý tưởng hay chung tay nâng chất lượng”… Cụ thể, thực hiện chương trình trọng điểm về nâng cao chất lượng mạng dịch vụ, Công đoàn VNPT-Net đã xây dựng và tổ chức triển khai Cuộc thi Hiến kế “Nâng cao chất lượng mạng lưới số 1, dịch vụ di động hàng đầu”. Sau 9 tháng phát động đã có trên 700 ý tưởng, giải pháp tham gia cuộc thi, Tổng Công ty đã chọn được 18 ý tưởng, giải pháp có tính sáng tạo, đột phá và có giá trị ứng dụng vào thực tiễn cao đã để áp dụng trên mạng lưới như: Tối ưu mạng băng rộng; Vùng phủ sóng di động; Hoàn trả các mã điểm báo hiệu không sử dụng để tiết kiệm chi phí kho số; Mở rộng hệ thống BRAS, đảm bảo an toàn mạng lưới đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao; Đổi mới phương pháp quản lý kỹ thuật, xây dựng phương án cung cấp truyễn dẫn dự phòng cho các hướng kết nối quan trọng của mạng di động...

 
Ông Chu Văn Bình, UVBCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam 
"trao Cờ thi đua cho Công đoàn Tổng công ty Hạ tầng mạng"

Bên cạnh thực hiện tốt công tác vận hành, quản lý khai thác mạng, cán bộ đoàn viên Công đoàn VNPT-Net đang hết sức chú trọng đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực VT-CNTT để hiện đại hóa mạng lưới, chuẩn bị một hạ tầng hiện đại, thống nhất trong toàn Tập đoàn và đủ mạnh để có thể đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới mà VNPT đã được Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và khách hàng nói chung tin chọn thực hiện, triển khai hàng loạt dự án lớn.

Được biết, hiện Công đoàn VNPT-Net có 10 công đoàn cơ sở thành viên, trên 40 công đoàn bộ phận và 223 tổ công đoàn - với gần 3.100 đoàn viên làm việc phân tán tại 63 tỉnh/thành trên cả nước, trong đó trên 50% sống làm việc trong điều kiện hoàn toàn độc lập tại các đài, trạm viễn thông với nhiều khó khăn đặc thù. 

Kế thừa và phát huy những thành tựu, nỗ lực của đội ngũ CBCNV trong thời gian qua, năm 2017 tới với những cơ hội và không ít khó khăn thách thức, Công đoàn VNPT-Net đang sẵn sàng đón nhận và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, vì Mái nhà chung VNPT, phát triển nhanh vượt trội và bền vững./.

Bài và ảnh: Chí Bằng

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn