Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng: Phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, tăng cường phối hợp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Ngày: 03/08/2016 Lượt xem:4504

Ngày 03/8/2016, Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xem xét dự thảo một số văn kiện quan trọng.

Cùng với điều kiện môi trường hoạt động sản xuất chung của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn) và Tổng công ty Hạ tầng mạng (Tổng công ty), xác định rõ thuận lợi và khó khăn thách thức, Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới, đặc biệt là mạng di động VNP; nâng cấp và khai thác hiệu quả hệ thống thông tin hiện có; triển khai thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tiên tiến, trong đó chú trọng quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động trong tổ chức sản xuất, sắp xếp lại lao động theo phương hướng “Chuyên biệt, khác biệt, hiệu quả”; đánh giá năng lực nhân viên, hiệu quả công việc của các tập thể, cá nhân toàn Tổng công ty.

Ngay từ đầu năm kế hoạch, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 136-NQ/ĐU-VNPT Net về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016”, Nghị quyết đã cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm thành các giải pháp cơ bản, các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2016.

Thực hiện mục tiêu “Năm chất lượng”, chú trọng công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin, giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ di động, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngày 24/2/2016, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 124-NQ/ĐU-VNPT Net về “Nâng cao chất lượng mạng & Dịch vụ di động Vinaphone”.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong mọi hoạt động của đơn vị; Xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế quy định, cơ chế kinh tế nội bộ; Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động với việc mở 296 lớp, 5559 lượt học viên tham gia; Triển khai nhanh, đồng bộ các dự án trọng điểm tăng cường năng lực cho mạng lưới; Đưa vào khai thác nhanh, đồng bộ các dự án quan trọng; Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghê thông tin trong quản lý, điều hành SXKD; Chủ động trong công tác truyền thông, phối hợp hài hòa truyền thông trong nội bộ và truyền thông ra ngoài công chúng, góp phần xây dựng hình ảnh của Tổng công ty & Tập đoàn với công chúng.

6 tháng qua, Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII; Triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Tập đoàn tới tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Nam Long, Uỷ viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,

Tổng Giám đốc Tổng công ty dự Hội nghị


 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Long, Uỷ viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã lưu ý: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục nâng cao sức chiến đấu,bản lĩnh trong công việc được giao; Đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo việc nâng cao chất lượng mạng lưới; Coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục,thông tin tuyên truyền trong nội bộ; Cán bộ đảng viên phải gương mẫu, xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ; Kịp thời nắm bắt tâm tư, ý kiến của người lao động. Các đảng bộ, chi bộ chú ý công tác sinh hoạt, phải có nội dung thực chất, bám sát các chương trình của Đảng bộ Tổng công ty để có chủ đề, chuyên đề gắn kết. Công tác kiểm tra, giám sát cần phải phát hiện và uốn nắn kịp thời những sai sót, hạn chế của các chi bộ, đảng bộ. Quan tâm hơn nữa tới các hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, khuyến khích tuổi trẻ các cơ sở phát huy vai trò xung kích, dám nghĩ, dám làm và nhận những phần việc, những công trình thanh niên gắn với công tác chuyên môn.

Đối với một số vấn đề cụ thể, đồng chí Phó Bí thư yêu cầu các đơn vị chủ động hơn nữa tới việc triển khai các chủ trương được Tổng công ty thông qua, góp phần thưc hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra.

Minh Châu (ảnh Việt Dũng)

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 
Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn