Công đoàn VNPT tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, sát cánh cùng chuyên môn quyết tâm vượt mức kế hoạch SXKD năm 2016

Ngày: 25/12/2015 Lượt xem:5189

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Công đoàn VNPT đã Tổng kết phong trào CNVC, hoạt động công đoàn năm 2015 và Triển khai kế hoạch công tác năm 2016. Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm; Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Chu Văn Bình; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VNPT Trần Mạnh Hùng; Thành viên HĐTV, TGĐ VNPT Phạm Đức Long và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các Tổng Công ty, VNPT các tỉnh, thành…

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm và  Chủ tịch Công đoàn TT&TT Chu Văn Bình trao Cờ thi đua cho Công đoàn VNPT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi 2015

Chính thức được thành lập từ ngày 04/02/2015, đây là năm đầu tiên Công đoàn VNPT hoạt động với tổ chức, mô hình mới trên cơ cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ công đoàn doanh nghiệp VNPT trước đây do Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đảm trách. Công đoàn VNPT hiện có 111 công đoàn cơ sở trực thuộc (870 Công đoàn cơ sở thành viên, 220 Công đoàn bộ phận và 4.493 Tổ công đoàn). Trong đó, có 03 tổ chức Công đoàn mới thành lập, gồm: Công đoàn TCT VNPT - Vinaphone, Công đoàn TCT VNPT - Net và Công đoàn TCT VNPT-Media.

Cùng với quá trình tái cơ cấu của Tập đoàn, Công đoàn VNPT đã chủ động xây dựng kế hoạch và kịp thời chỉ đạo kiện toàn công đoàn cơ sở phù hợp với mô hình tổ chức của Tập đoàn; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công đoàn, chỉ định BCH công đoàn lâm thời các Công đoàn cơ sở mới thành lập, tổ chức bàn giao công đoàn trung tâm kinh doanh các viễn thông tỉnh thành phố về Công đoàn VNPT-Vinaphone. Đến nay, Công đoàn 3 Tổng Công ty và các Công đoàn VNPT tỉnh, thành phố đã được kiện toàn tổ chức để nhanh chóng đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Công đoàn VNPT đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tái cấu trúc Tập đoàn, các chủ trương, định hướng, giải pháp sản xuất kinh doanh của Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015, giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tập đoàn.

Năm 2015 cũng là năm Công đoàn VNPT tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Sáng tạo VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Người VNPT sử dụng dịch vụ, sản phẩm VNPT”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Nhiều phong trào được các đơn vị tổ chức triển khai nhằm nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, giúp cho CBCNV công tác tốt hơn như: Hội thi “Người VNPT kinh doanh giỏi”, “Nhân viên Kỹ thuật giỏi”, “Hàn nối cáp quang giỏi”, phong trào “Hiến kế kinh doanh”, phong trào “Giải pháp mới, ý tưởng mới”... đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ SXKD hơn nữa, năm 2015 Công đoàn VNPT cũng đã sơ kết 5 năm phong trào “Nụ cười VNPT”. Thông qua phong trào, đã bình xét, cấp giấy chứng nhận, khen thưởng cho 935 điển hình Kinh doanh giỏi và 809 điển hình Kỹ thuật giỏi; tôn vinh, khen thưởng 10 tập thể có thành tích giai đoạn, 140 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015. Qua 5 năm triển khai thực hiện, phong trào đã tôn vinh được nhiều cá nhân điển hình tiêu biểu là những lao động trực tiếp sản xuất, tạo sức lan tỏa rộng khắp, trở thành phong trào rất riêng, rất đặc trưng của đoàn viên, người lao động VNPT.

Ngoài ra, Công đoàn VNPT cũng đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến, với gần 3.900 sáng kiến, đề tài đã được áp dụng vào thực tế, làm lợi giá trị kinh tế hàng trăm tỷ  đồng...

Năm 2015 mặc dù hoạt động theo mô hình mới, nhưng Công đoàn VNPT vẫn nỗ lực, chung sức cùng chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và đã góp phần tích cực để Tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015 với tốc độ tăng trưởng cao: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt  89.122tỷ, đạt 102% kế hoạch; tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 3.280 tỷ, đạt 111,7%  kế hoạch, tăng 20% so với thực hiện năm 2014; tổng nộp NSNN đạt 3.555 tỷ, đạt 114,7% kế hoạch…

Với những kết quả đạt được năm 2015, Công đoàn VNPT và 25 Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn VNPT đã được Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi.

Mục tiêu và nhiệm vụ của Công đoàn VNPT năm 2016 là tiếp tục chỉ đạo các công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động chung trong năm 2016, đảm bảo sự gắn kết trên địa bàn tỉnh, thành phố giữa hai khối Kinh doanh và Kỹ thuật trong việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện “Văn hóa VNPT” năm 2016 với chủ để “Gắn kết vì mái nhà chung VNPT”; phát động cuộc vận động “Hãy nói - Tôi là người VNPT trong giao tiếp với khách hàng” nhằm đảm bảo sự thống nhất, gắn kết, giữ vững thương hiệu, hình ảnh VNPT đối với khách hàng; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động; trực tiếp chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS phù hợp với điều kiện cán bộ CĐCS hầu hết là kiêm nhiệm; Nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có đủ trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn mới; Tích cực chủ động tham gia cùng với chuyên môn hoàn thiện các cơ chế kinh tế, cơ chế điều hành SXKD phù hợp với mô hình mới, tạo động lực quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 với tốc độ tăng trưởng cao.

Chủ tịch Công đoàn TT&TT Chu Văn Bình cũng đã nhấn mạnh Công đoàn VNPt cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, chỉ đạo chuyên môn, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, xây dựng VNPT phát triển và bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động phù hợp với đặc thù của Tập đoàn; Đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả và tạo điều kiện để các công đoàn cơ sở chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình...

Chủ tịch HĐTV VNPT Trần Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị Triển khai Công tác Công đoàn 2016

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch HĐTV Trần Mạnh Hùng ghi nhận những kết quả mà Công đoàn VNPT đã đạt được và nhất trí với 10 nhiệm vụ chủ yếu mà Công đoàn VNPT đặt ra cho năm 2016. Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng đề nghi Công đoàn VNPT cần triển khai thêm một số nội dung sau: nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế kinh tế và cơ chế điều phối hoạt động SXKD trong toàn Tập đoàn phù hợp với mô hình mới nhằm tạo động lực cho các đơn vị thành viên, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hiệu quả; Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu, lợi nhuận tăng 15% so với thực hiện năm 2015; Quyết liệt thực hiện BSC đến người lao động một cách triệt để nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tiếp tục hoàn thiện và triển khai cơ chế trả lương khoán theo phương pháp 3P tại các đơn vị; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự của Ban chấp hành và cán bộ các cấp Công đoàn theo chỉ đạo của Công đoàn TT&TT Việt Nam; Phối hợp với chuyên môn trong quá trình sắp xếp lại lao động; giải quyết lao động dôi dư, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động bảo đảm mục tiêu phát triển của Tập đoàn...

 Trần Minh

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn