Công đoàn TT&TT Việt Nam: 70 năm trưởng thành và phát triển

Ngày: 30/08/2017 Lượt xem:4822

(Mic.gov.vn) Ngày 29/8/2017, tại Hà Nội, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập. Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Chu Văn Bình, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT, Công đoàn Bưu điện Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các Công đoàn ngành TW, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ TT&TT, các cơ quan trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình cho biết: Ngay từ lúc ra đời, Công đoàn Ngành đã song hành cùng cách mạng Việt Nam, ngành Bưu điện và phong trào Công đoàn Việt Nam, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đến sự nghiệp đổi mới và hội nhập phát triển hôm nay. Trải qua 14 kỳ đại hội, Công đoàn Ngành đã đi qua nhiều chặng đường lịch sử, với những chuyển biến to lớn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của Ngành đặt ra ở từng thời kỳ và để không ngừng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn.
 
Về tổ chức, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời với sự phát triển của Ngành, tổ chức bộ máy từ 17 công đoàn cơ sở với 1.460 đoàn viên ngày đầu thành lập; đến nay, sau nhiều lần đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, Công đoàn Ngành bao gồm: 34 Công đoàn trực thuộc, trong đó có 7 công đoàn cấp trên cơ sở và trên 250 công đoàn cơ sở hoạt động trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với trên 77.000 đoàn viên thuộc 5 lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Xuất bản. Hệ thống tổ chức không chỉ mở rộng về phạm vi mà cả loại hình hoạt động, từ quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp đến đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với nhiều thành phần đa dạng. Trong quan hệ quốc tế, công đoàn Ngành đã đặt quan hệ với Công đoàn các nước trong khu vực như: Viễn thông Singapore, Công đoàn Bưu chính Nhật bản, Bưu chính, viễn thông Hàn Quốc, Công đoàn viễn thông Thái Lan. Ngày 01/7/2008, Công đoàn Ngành chính thức gia nhập mạng lưới Công đoàn quốc tế UNI và là công đoàn ngành nghề đầu tiên của Việt Nam tham gia vào một tổ chức công đoàn quốc tế.
 
Về chức năng, từ chỗ hoạt động xuất phát từ tình hình thực tế, chuyển sang định hình và xác định rõ chức năng cơ bản là bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động gắn với cơ chế thị trường. Đặc biệt, qua hơn 30 năm đổi mới, Công đoàn TT&TT đã tiếp tục khẳng định và làm rõ mối quan hệ giữa các chức năng cơ bản của công đoàn.
 

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
 
Theo ông Chu Văn Bình, quá trình xây dựng và phát triển Công đoàn TT&TT Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngành và hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực: làm tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư khi thành công và cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người lao động; là người bạn đồng hành tin cậy trong mọi hoạt động, từ vận động, tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, công nhân viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chương trình công tác, các chỉ tiêu kế hoạch, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên, tham gia quản lý, phản biện các chính sách, chủ trương của chuyên môn...
 
“Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ CBCNVC-LĐ và xây dựng ngành TT&TT, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Truyền thống vẻ vang đó có được là nhờ các thế hệ CBCNVC-LĐ đã biết kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc và giai cấp công nhân Việt Nam.
 
Những đóng góp của Công đoàn Ngành không thể đo đếm bằng con số, bằng sự kiện mà nó đã thẩm thấu vào sự phát triển chung của toàn Ngành, vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa vùng tự do và địch hậu, giữa trung ương và địa phương...”- Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình nhận định.
 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đánh giá cao 
những thành tích đạt được trong thời gian qua của Công đoàn TT&TT Việt Nam.
 
Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Công đoàn TT&TT Việt Nam giữ gìn, phát huy và nêu cao truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”, đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, khắc phục các tồn tại, phát huy các thành tích, bài học trong 70 năm qua, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị ngành TT&TT đã đề ra để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xứng đáng là lực lượng lao động của ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: Lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn TT&TT Việt Nam (tiền thân là Công đoàn Bưu điện Việt Nam) gắn liền với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong suốt thời gian dài, hàng vạn cán bộ, đoàn viên của Ngành đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh để góp sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, tô thắm lịch sử vẻ vang của dân tộc.
 
Bộ trưởng nhấn mạnh: Đội ngũ lao động của ngành TT&TT mang nhiều phẩm chất truyền thống tốt đẹp, có vai trò quan trọng đảm bảo cho sự phát triển vững chắc của Ngành; đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.
 

Công đoàn TT&TT Việt Nam nhận cờ Cờ thi đua năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 
vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
 
Tại buổi lễ, Bộ trưởng ghi nhận những cố gắng, đóng góp của Công đoàn TT&TT Việt Nam trong suốt 70 năm qua, đồng thời yêu cầu Công đoàn TT&TT Việt Nam cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để đoàn kết, tập hợp đội ngũ, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
 
Bộ trưởng đề nghị Công đoàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ thời gian tới. Cụ thể là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể hóa và quán triệt đầy đủ đến toàn thể các cấp công đoàn và người lao động trong toàn Ngành triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ TT&TT, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập hợp, động viên đội ngũ, đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Ngành; đặc biệt cần bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong Ngành, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng...
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn TT&TT Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Công đoàn TT&TT Việt Nam trong thời gian tới cần tích cực hơn nữa trong việc tham gia công tác QLNN theo luật Công đoàn để tổ chức Công đoàn TT&TT Việt Nam thực sự là người đồng hành, tham gia tổ chức mọi thành công, là người phản biện tích cực và chia sẻ mọi khó khăn với lãnh đạo chuyên môn trong mọi hoàn cảnh..
 
Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã trao tặng Cờ thi đua năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn TT&TT Việt Nam với thành tích hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
 
 
Nguồn: Thảo Anh (Mic.gov.vn)

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn