Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT: 6 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015-2020

Ngày: 15/12/2015 Lượt xem:10150

Như tin đã đưa, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra trong 2 ngày 26-27/8/2015, với gần 250 đại biểu đại diện cho gần 4.000 đảng viên đến từ 49 đầu mối cơ sở trực thuộc.

Như tin đã đưa, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra trong 2 ngày 26-27/8/2015, với gần 250 đại biểu đại diện cho gần 4.000 đảng viên đến từ 49 đầu mối cơ sở trực thuộc.

Với tinh thần thẳng thắn xây dựng, Đại hội đã chỉ ra một số hạn chế về công tác xây dựng đảng cũng như công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, với các nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất triển khai một số nhóm giải pháp chủ yếu và đặt ra các mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn 2015-2020 về: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; Xây dựng, bổ sung quy định về quản lý, tổ chức, cán bộ theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, hiệu quả hơn; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đề án tái cơ cấu Tập đoàn; Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại, tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; Đẩy mạnh SXKD, đầu tư phát triển tập trung vào ngành nghề chính, phủ sóng rộng khắp, tối ưu và hiện đại hóa mạng lưới, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN, VNPT hóa các sản phẩm công nghiệp VT-CNTT...Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT khóa XXIII với 27 đồng chí. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn kiện Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối DNTW; đồng thời bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 10 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.


Chí Bằng (ảnh: Quốc Dũng)

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

+84-4 37877777 - vnptnet@vnpt.vn

© Copyright 2015, VNPT-NET

Số 30, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép số: 1300/GP-TTĐT, ngày 12/4/2016 do Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp

Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng

Điện thoại: +84-24 37877777 - Fax: +84-24 37876600 - vnptnet@vnpt.vn